Język Angielski - UTW

Zajęcia z języka angielskiego realizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzone są raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny, uczestniczą w nich osoby z grupy wiekowej 50+.Zajęcia, w czasie niezakłóconym pandemią, odbywają się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Warto zauważyć, że w kontekście edukacyjnym oraz w odniesieniu do międzykulturowych relacji społecznych zjawisko demograficznej starości determinuje rozkwit różnych form kształcenia ustawicznego skierowanych do osób starszych. Uniwersytety Trzeciego Wieku są więc tylko jedną w wielu możliwych alternatyw. Edukacja służy adaptacji starszych pokoleń do dynamicznie zmieniających się warunków życia, m.in. poprzez umożliwienie im nabywania i doskonalenia kompetencji kluczowych niezbędnych w społeczeństwie wiedzy, nowych technologii, pluralizmu językowo-kulturowego oraz umiejętności porozumiewania się w językach obcych. Wyżej wymieniona umiejętność posługiwania się językiem obcym ułatwia podróżowanie, poznawanie świata drogą elektroniczną jak również jest przyczynkiem do nawiązania kontaktów z innymi ludźmi. Nauka języka angielskiego pozwala zachować i rozwijać zarówno pamięć jak i sprawność intelektualną. Ważne jest zainicjowanie pasji oraz uświadomienie potrzeby i przydatności płynącej z nauki tego języka.

Język Angielski - UTW - plan zajęć

8
10
12
14
16
18
20
Poniedziałek
Ładuję ...