Informatyka - UTW

Grupa przeznaczona dla osób dorosłych czynnych zawodowo i tych, które już cieszą się emeryturą. Tematyką zajęć są szeroko pojęte zagadnienia informatyczne z naciskiem na usamodzielnienie się naszych seniorów w wykonywaniu niezbędnych czynności w sieci. Poszerzanie wiedzy na nurtujące ich zagadnienia ułatwianie im wykonywania transakcji bankowych poprzez dokonywanie opłat i przelewów oraz umożliwianie komunikacji poprzez pocztę elektroniczną. Tematyka zajęć będzie rozszerzana w miarę postępu wiedzy uczestników oraz wzbogacana o nowe programy informatyczne.

Informatyka - UTW - plan zajęć

8
10
12
14
16
18
20
Poniedziałek
Ładuję ...